Richard J Codey Arena (South Mountain)
560 Northfield Ave
West Orange, NJ 07052
Tel (973) 731-3828

Richard J. Codey Arena at South Mountain